Πνευματικότητα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να βιώνει όλη τη σοφία, την αρμονία και την αγάπη του σύμπαντος. Είναι ένας καταρράκτης συμπαντικής ενέργειας που πλημμυρίζει την ύπαρξή του σε όλα τα επίπεδα (υλικό, συναισθηματικό, νοητικό, πνευματικό). Καθοδηγεί τον άνθρωπο ώστε να αισθάνεται απόλυτα ενταγμένος και εναρμονισμένος με το σύμπαν.

Για να υπάρχει ελεύθερη ροή ενέργειας από την πηγή της σοφίας του σύμπαντος και του φωτός προς τον άνθρωπο, είναι απαραίτητο, συναίσθημα, νόηση και υλικό σώμα να είναι απόλυτα εναρμονισμένα. Για να το πετύχουμε, θα πρέπει να επιδιώξουμε:

  • δουλειά που μας γειώνει όσο γίνεται λιγότερο
  • κατοικία όσο γίνεται πιο ήρεμη, ώστε να μη χάνουμε πολύτιμη ενέργεια από την ηχορύπανση και τις ξένες ανεπιθύμητες παρεμβολές
  • συναναστροφές με ανθρώπους που να μην μας αποδιοργανώνουν νοητικά και συναισθηματικά
  • επαφή με τον ανώτερο εαυτό μας, δηλαδή με την πνευματική μας υπόσταση.

Κατανοούμε ότι είναι δύσκολο για έναν απλό εργαζόμενο άνθρωπο της πόλης να το πετύχει.
Η απόλυτη πνευματικότητα προϋποθέτει:

  • γαλήνη
  • συγκέντρωση
  • σταθερότητα
  • πνευματική άσκηση
  • επαφή με τη φύση και τις φωτεινές οντότητες

Όλα αυτά απαιτούν ανοιχτή καρδιά.

Για να εξελιχθούμε πνευματικά είναι απαραίτητο να δονούμαστε σε ψηλό επίπεδο. Τα γεγονότα της καθημερινότητας συνήθως χαμηλώνουν τη δόνησή μας. Για το λόγο αυτό κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να αποσυρθούν σε τόπους γαλήνιους προκειμένου να εξυπηρετήσουν την ανάγκη τους για εξέλιξη. Για τους περισσότερους ανθρώπους που είναι υποχρεωμένοι να ζουν στις συνθήκες της ζωής στην πόλη, ο δρόμος προς την πνευματικότητα εμποδίζεται από όλες τις γήινες ανάγκες, που τρέχουν διαρκώς. Η προσευχή και ο διαλογισμός είναι ο δρόμος που βοηθά να διατηρήσουν μια στοιχειώδη πνευματικότητα που τους χαρίζει γαλήνη, ασφάλεια, αρμονία, υγεία και ισορροπία.

Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, προτείνουμε απόδραση από την καθημερινότητα και επαφή με το πνευματικό μας κομμάτι. Έτσι ανοίγουμε το δρόμο της πνευματικότητας, που θα μας οδηγήσει στην ολοκλήρωση της ύπαρξής μας.

Last Updated ( Tuesday, 02 July 2013 18:25 )