Πνευματική υπόσταση είναι η υπόσταση του ανθρώπινου όντος, που του επιτρέπει να δονείται σε ψηλά επίπεδα και τον καθιστά ικανό να συντονίζεται με συχνότητες ισορροπίας του σύμπαντος και να αντιλαμβάνεται όλες τις σοφές λειτουργίες που αυτό επιτελεί.

Εφόσον ο άνθρωπος δεν ενεργοποιήσει το πνευματικό κομμάτι της ύπαρξής του, λειτουργεί σαν απλό γήινο ον, με αποτέλεσμα να έχει περιορισμένη ικανότητα αντίληψης και επικοινωνίας με ότι τον περιτριγυρίζει. Έτσι, παρόλο που κατανοεί και αντιλαμβάνεται εύκολα κάθε αλλαγή στο υλικό επίπεδο, δυσκολεύεται να κατανοήσει τις συναισθηματικές αλλαγές και έχει την τάση να παραμορφώνει τα νοητικά μηνύματα.

Με αυτόν τον τρόπο δεν βιώνει την πληρότητα της ύπαρξής του και διαρκώς αναζητά κάτι χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τι ακριβώς είναι αυτό.

Για να καταφέρει ο άνθρωπος να ανακαλύψει την πνευματική του υπόσταση και να την ενεργοποιήσει, είναι απαραίτητο να κάνει συγκεκριμένα σταδιακά βήματα:

  • Να βρει ισορροπία στη γήινη υπόστασή του
  • Να φωτίσει τη νοητική λειτουργία που συνδέεται με τις πνευματικές του ικανότητες
  • Να συντονίσει και να εναρμονίσει τη νοητική λειτουργία με την υλική και την πνευματική υπόσταση

Η γήινη υπόσταση του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από:

  • τη νοητική λειτουργία που συνδέεται με τις γήινες ανάγκες
  • το υλικό σώμα
  • τα συναισθήματα

Το υλικό σώμα είναι απαραίτητο να το φροντίζουμε και να μη το καταπονούμε με καταχρήσεις. Όσον αφορά τα συναισθήματα, είναι απαραίτητο να βρίσκουμε τρόπους να τα διαχειριζόμαστε σωστά, έτσι ώστε να βρίσκονται σε ισορροπία.

Όταν τα συναισθήματα είναι υγιή, δηλαδή βρίσκονται σε ισορροπία, τότε η νοητική λειτουργία που συνδέεται με τις γήινες ανάγκες (π.χ. λειτουργία οργάνων) είναι απόλυτα υγιής.

Ο νους αποτελείται από ένα φωτεινό και ένα σκοτεινό κομμάτι. Το σκοτεινό κομμάτι είναι αυτό που σχετίζεται με όλες τις αρνητικές και απαισιόδοξες σκέψεις και είναι υπεύθυνο για όλες τις καταστροφικές πράξεις και τα κατώτερα συναισθήματα. Το φωτεινό κομμάτι είναι υπεύθυνο για τις θετικές υγιείς σκέψεις και λειτουργίες και για τα ανώτερα συναισθήματα. Όταν ο νους λειτουργεί με το φωτεινό κομμάτι, τότε η νοητική λειτουργία είναι υγιής και ο άνθρωπος είναι ικανός και ισορροπημένος σε όλους τους τομείς της ζωής του και είναι έτοιμος να κάνει πνευματικά βήματα.

Ο νους είναι ένα όργανο που επιτελεί τέσσερις λειτουργίες:

  • υλική
  • συναισθηματική
  • νοητική
  • πνευματική

Αποτελεί το σημαντικότερο όργανο του ανθρώπου και βρίσκεται, όχι τυχαία, στο ψηλότερο σημείο του σώματός του. Η θέση αυτή δηλώνει ότι έχει την ικανότητα να ελέγχει τις λειτουργίες που αφορούν όλες τις υποστάσεις του ανθρώπινου όντος. Η νοητική υπόσταση λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στο υλικό σώμα και την πνευματικότητα.

 

Last Updated ( Tuesday, 02 July 2013 18:25 )