Ο άνθρωπος όταν κατανοήσει το σκοπό της πνευματικής του υπόστασης, γίνεται ένα πολυδιάστατο ον φωτισμένο και ...

  • Συντονίζεται με τη δόνηση της τέλειας επικοινωνίας με το Σύμπαν...
  • Αφουγκράζεται τα μηνύματα της φύσης...
  • Επικοινωνεί με ό,τι υπάρχει γύρω από την υπόστασή του (υλική, συναισθηματική, νοητική και πνευματική)...

Ο άνθρωπος είναι ικανός να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, με ζώα, με φυτά και με ότι υπάρχει στον υλικό κόσμο.

Όταν η ικανότητα επικοινωνίας στον υλικό κόσμο είναι ικανοποιητική, τότε ο άνθρωπος μπορεί να δονηθεί σε ανώτερα επίπεδα και έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και με μη υλικές υποστάσεις και διαστάσεις. Μπορεί να αφουγκράζεται μηνύματα του σύμπαντος και να τα μεταφέρει πάνω στη γη με το λόγο...

Η επικοινωνία του ανθρώπου με ανώτερες δονήσεις και διαστάσεις ονομάζεται Ανώτερη επικοινωνία (Channeling) και πραγματοποιείται μέσα από το φωτισμένο κανάλι της Σοφίας και της Γνώσης του Σύμπαντος.

Last Updated ( Saturday, 03 November 2012 18:17 )