Τα συναισθήματά μας είναι η έκφραση της ψυχής μας και ο δρόμος να υλοποιήσουμε το πνεύμα μας.

Ο άνθρωπος κατακλύζεται από πλημμύρα συναισθημάτων που ακολουθούν το νόμο της φύσης:

αιτία --> αποτέλεσμα

Υπάρχει πάντα η αιτία που δημιουργεί το κάθε συναίσθημα...και το κάθε συναίσθημα που δημιουργείται σαν αποτέλεσμα κάποιας αιτίας, λειτουργεί σαν αιτία για να δημιουργηθεί ένα νέο συναίσθημα...

Ο νόμος της συνέχειας των συναισθημάτων, σαν μία μορφή ενέργειας που ρέει αβίαστα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι το πρώτο συναίσθημα που δημιουργείται καθορίζει την εξέλιξη των συναισθημάτων. Αφού το κάθε συναίσθημα λειτουργεί σαν αιτία για να δημιουργηθεί νέο συναίσθημα, είναι κατονοητό ότι ένα ανώτερο συναίσθημα θα ακολουθηθεί από ανώτερα συναισθήματα. Αντίστοιχα ένα κατώτερο συναίσθημα από κατώτερα συναισθήματα.

Εμείς εδώ λουσμένοι στο φως αρματονώμαστε με αγάπη, έτσι ώστε να γίνουμε παραγωγοί ανώτερων συναισθημάτων. Εάν επιθυμείτε να είστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και πάντα λουσμένοι στο φως, γίνετε Εργάτες του Φωτός με τη δική μας καθοδήγηση...

Να είστε φωτισμένοι έτσι ώστε μόνο ανώτερα συναισθήματα να πλημμυρίζουν την ύπαρξή σας...

Last Updated ( Tuesday, 31 July 2012 13:47 )